top of page

Witaj na naszej stronie.  

 

"Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa, Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu. Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś."

Tymi słowy Apostoł Łukasz zaczyna swoją ewangelię. Mimo tego, że już wielu się podjeło sporządzenia opisu tych wydarzeń, On również to zrobił.

My także pragniemy wnieść Prawdę Ewangelii Jezusa Chrystusa w życia wielu osób które, jak Teofil (Przyjaciel Boga) pragną Go poznawać i naśladować.

Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus powiedział swoim uczniom

"Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody..."

Poznając Boga poprzez Pismo Święte otwieramy się na Ducha Świętego i w ten sposób możemy doświadczyć najważniejszego przeżycia, którym jest Nowonarodzenie.

Nasz Stwórca ma plan dla każdego nowonarodzonego, dla Ciebie Też. 

   

Faktem jest, że Prawda Ewangelii zawarta na kartach Pisma Świętego nie jest znana dla większości naszych rodaków. A jak jest z Tobą?

Początkiem mądrości jest bojaźń PANA,

a wiedza o tym, co święte, to rozum.
UBG - Księga Przysłów 9:10

ZBAWIENIE
NAJWAŻNIEJSZY TEMAT NA ŚWIECIE

ZAPRASZAMY NA YOUTUBE

YOTB1.png
YO TU B.JPG

ZAPRASZAMY NA FACEBOOK

FBK1.png
FA CE BUK.JPG

 Pliki PDF ze slajdami z wykładów Biblijnych Grup Domowych 

Kliknij tu
bottom of page