top of page

Witaj na naszej stronie.  

 

"Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, Jak nam to przekazali naoczni

od samego początku świadkowie i słudzy Słowa, Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu. Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś." Tymi słowy Apostoł Łukasz zaczyna swoją ewangelię. Mimo tego, że już wielu się podjeło sporządzenia opisu tych wydarzeń, On również to zrobił.

My również pragniemy wnieść Prawdę Ewangelii Jezusa Chrystusa w życia wielu osób które, jak Teofil (Przyjaciel Boga) pragną Go poznawać i naśladować.

Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus powiedział swoim uczniom mówiąc "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody..."

Poznając Boga poprzez Pismo Święte otwieramy się na Ducha Świętego i w ten sposób możemy doświadczyć najważniejszego przeżycia, Nowonarodzenia. Nasz Stwórca ma plan dla każdego nowonarodzonego. 

   

Faktem jest, że Prawda Ewangelii zawarta na kartach Pisma Świętego nie jest znana dla większości naszych rodaków

 Pliki PDF ze slajdami z wykładów Biblijnych Grup Domowych 

Kliknij tu

ZBAWIENIE

NAJWAŻNIEJSZY TEMAT NA ŚWIECIE

ZAPRASZAMY NA YOUTUBE

YOTB1.png
YO TU B.JPG
FBK1.png

ZAPRASZAMY NA FACEBOOK

FA CE BUK.JPG
bottom of page