Galeria

FILIPIAN 4 9

PSALM 12 6

I List Piotra 4 9 10

3 List Jana 111

Księga_Psalmów_23_6

PSALM 84 11 12

IZAJASZ 40 28

I List do Tymoteusza 3 16

Księga Psalmów 31,7

PSL 72 17

I List do Tesaloniczan 1 9 10

List do Galacjan 1 10

PS 72 17

PSALM 117

morning-4284120_1920

2TYMOTEUSZ 4 7

PSALM 146 3

LUK 11 9

PS36  7 9

PSALM 84 10

W TYM NOWYM ROKU

I List Piotra 1 3

5M 4 39

ew jana 10 14 15

PSALM 118 24 25

1 PIORA 412

EZDRA 7 10

FIL457

1 LISTJANA 2 18

EW jANA 10 17 18

AAAAA1

ew jana 8 54

DANIEL 2 47

1 tym 6 10

Ew Marka 5 34

FILIPIAN 4 8

Ewangelia_Łukasza_7_47_50

jonasz

IZAJASZ 5010

2 KOR 6 17

JUDA 1 24 25

List do Filipian 2 1 2

PSALM 19 2

Sprawiedliwy będzie żył z wiary

MAT 13 22

OBJ 1 8

List Jakuba 5 19 20

mat 7 12

List do Filipian 1 27

Psalm 1 1 3

MAT 28 1315

List do Rzymian 1 16 17

List do Kolosan 3 15

OBLUBIENICA

Księga Przysłów 16 25 (ubg)

List do Filipian 3 20 21

PSALM 23 4

FILIPIAN 1 9 11

Psalm 147 1

the-fishermen

LUK 1 68 69

EW JANA 1 26 34

Ew_Łukasza_7_41_43

EFEZJAN 6 16

mat 11 12

Ew Jana 14 27 (NBG)

JEZUS

PSALM 146 12

HEB 13 4

JAN 17 3

FIL 4 13

1 MOJ 1 16 17

JAN 3 33 34

KS KAZ SALOM 3 11

PSALM 127 3

JOB 38 29

1 Tymoteusza 3 16

List Do Rzymian 1 16

1 JAN 5 7

PSALM 16 23

PSALM 1 1 3

PSALM 16 5

1 kronik 16 8 12

Pana Zastępów jest wielki mądrością.

Psalm 19 1

PSALM 63 2

Przypowieści_Salomona_14_26

Księga_Malachiasza_15

LUK 21 34 35

LUK 184143

1 List Piotra 5 2 3

2 KOR 1 3

Księga_Izajasza_53_6

EW JANA 1 9 10 12 13

EF 2 8 10

EW MAT 1956

ew mat 5 14

Ks Jere 17 9

mat 7 15

ef 2 10

RZYM 3 19

PSALM 97 10 12

ks Rut 1 16 17

LUK 21 34 35

GAL 2 20

1P 1 18 19

przypowiesci salomona 24 13 14

Mar 1528 bw

PSALM 118 24 25a

mat 12 20

RZYM 8 18

PRZYPOWIE

księga_michaesza_6_9

Malachiasz 2 7

List do Rzymian 8 28

Księga_malachiasza_3_16

Jakub 1n 5

JAN 1 18

ew Jana 15 4

1 JANA 1 5

Jak_Chrześcijanin_powinien_życ_Biblijna_Grupa_Domowa_pic

GAL 6 14 15

Chrześcijaństwo_Biblijna_Grupa_Domowa4

CinemaEnglish

CinemaoGreen

aaade

Efezjan 4 5

Ew Mateusza 11 28

JER 17 7

LUK 7 50

LIST DO RZYMIAN 8 12 13

jan 3 17

JER 15 19 20

asaaaa

malachiasz 1 5

rym 15 13

salomon 1 8

RZYM 8 18

Psalm 24 1

JAN 3 16

1 tym 1 15

EW JANA 19 28 30

JAN 1 18

DZC AP 11 26

1 tym 1 17

HALLELUYAH

kaz salomona 3 11

MATEUSZ 24 27

psalm 146 2

PRZYP SALOMONA 16 3

PSALM 103 3

Psa 119 105 bw

PRZYP SALO 3 1 9

List do Efezjan 6 10 12

LUK 14 33

duch swiety

gina

1 Jana 4 19

IZA 53 5

ew jana 14 1

EW MARKA 8 38

LIST DO RZYMIAN 8 12 13

MAT 4 4

1 Piotra 1 19 2

2 KOR 8 10

1 Piotr 1 18 19

PSALM 118 1 2

ADAM MICKIEWICZ

EW MARKA 1 15

w klasie...

1 SAMUELA 2 8

JAN 14:16 -17

izajasz 12 5

KS KAZ SALOM 3 11

oBJ jAN 5 5

CZY JESTES ZBAWIONY

PRZYPOWIEŚCI_SALOMONA_14_26

PSALM 23

Objawienie Jana 22 17

PSALM 95 1

przypowieci salomona 2 4 6

5 Moj 8 3

Psa 119 130 f

psalm 113 3 6

PRZYP SALOMONA 1 7

IZAJASZ 9 5

RZYMIAN 6 22 23

RZYM15 57

PSALM 29 9

Ew Mateusza11:28

Psalm 111:10

Psalm 24:1

Ks Izajasza 34:16

Psalm 71:14-17

Psalm 18:21

EW Mateusza 5:15-16

Radio WDCX 99.5

Bóg jest Duchem

Ew Jana 14;1-3

STWORZENIE OCZEKUJE

2 KOR 5; 20

1 Piotra 4; 14

Ob Jana 4; 11

RZYM 8; 31

Psalm 9,10

Jan 15: 5

Rzym 12:10-11

Jan 14: 23

1 Kor 15: 58

Jan 3: 16

Psalm 68:33

EFEZJAN 6:11-12

Jan 3;36

2 KOR 11:3-4

Mat 24:37

Dz Ap 5: 29

2 Kor 5:10

PRAWDA MA ZNACZENIE

© 2015 by PMZ. 

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Clean Grey
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now