February 16, 2018

“Jaka jest najważniejsza rola człowieka?” niewątpliwie to pytanie zmusza do głębokiej refleksji . Główną rolą wierzącego człowieka jest wielbienie Boga, radowanie się Nim, szukanie w Nim oparcia i czynienia wszystkiego na Jego chwałę.

Pierwszy list do Koryntian 10, 31:...

February 10, 2018

Psalm 73 (25-26): “Kogóż prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tobą nie cieszy mnie ziemia. Niszczeje moje ciało i serce, Bóg jest opoką mego serca i działem moim na wieki!”

Psalm 73 jest częścią Starego Testamentu, który, niestety, nie jest uważany przez wielu Chrześ...

September 30, 2017

W Piśmie Świętym spotykamy  wiele imion Ducha Świętego. Ale ile tak naprawdę kościół mówi na temat wielkiej doktryny o Duchu Świętym? Bóg Ojciec i Pan Jezus są centralnymi postaciami. Kiedy jednak zatrzymamy się na chwilę i spojrzymy na Boży plan zbawienia, nie sposób...

August 20, 2017

Święty Łukasz opisał w Dziejach Apostolskich konfrontacje pomiędzy Apostołami, a radą Sanhedryn [Dz Ap 5] i pomiędzy Szczepanem a radą Sanhedryn [Dz Ap 6]. Te historie mają dla nas wiele istotnych aspektów.

Za głoszenie Ewangelii Apostołowie wylądowali w więzieniu z pow...

July 21, 2017

Wcześniej podałem kilka wskazówek jak studiować Pismo Święte. Tym razem chciałbym rozwinąć temat praktycznego studiowania Pisma  Świętego pod kątem różnych aplikacji czyli zastowań nauk zawartych w Piśmie w naszym codziennym życiu.

Studiujemy Pismo Święte dzięki czemu w...

June 29, 2017

Wśród wielu potrzeb dzisiejszego dnia, mało się mówi na temat Chrześcijańskich wartości, które warto znać, rozwijać i praktykować na codzień, nie mówiąc o potrzebie ich przekazywania młodemu pokoleniu.

W ostatnim artykule pisałem na temat studiowania Pisma Świętego. Tym...

May 28, 2017

„Wyjaśnianie Twoich słów oświeca i poucza niedoświadczonych” [Ps 119,130].

Pismo Święte jest najbardziej wiarygodnym dokumentem pomimo tego, że powstało w czasach starożytnych. W dobie telefonów komórkowych, internetu i telewizji dla wielu, zwłaszcza młodych, może być n...

April 29, 2017

Jak wiemy z pacyfistycznych nauczań, opartych na niektórych wersetach Pisma Świętego, wybranych w celu ich poparcia, Chrześcijanin powinien miłować wrogów, dzielić się z nimi czym posiada i broń Boże nie partycypować w służbie wojskowej.

W koronnym argumencie, na p...

March 29, 2017

„Albowiem gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta” [Rz 1, 18].

Nakładanie prawdzie pęt to nic nowego. Robili to faryzeusze i saduceusze, gdy stworzyli coś z niczego czyli  ponad pięć t...

February 24, 2017

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia” [2 Tym 1, 7].

Apostoł Paweł spotkał Tymoteusza w czasie swojej drugiej podróży misyjnej w miejscowości Lystra (obecna Turcja) [Dz A 16 (1-5)]. Matka Tymoteusza była Żydówką, a ojciec Gr...

January 22, 2017

„Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.” [Gal...

December 11, 2016

„KOMU WARTO SŁUŻYĆ”?

„A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana, ani tego, co On uczynił dla Izraela. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło i służyli Baalom i Asztartom. Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich...

Please reload

Ostatnio dodane

February 16, 2018

February 10, 2018

September 30, 2017

August 20, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon

PRAWDA MA ZNACZENIE

© 2015 by PMZ. 

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Clean Grey
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now