top of page

"ODKUPIENIE A ZBAWIENIE"


ODKUPIENIE A ZBAWIENIE

1 Jan 4, (14-15) My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. (BT).

1 Jan 4, (14-15) And we have seen and testify that the Father sent the Son to be the Saviour of the world. Whosoever shall confess that Jezus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. (KJV).

Biblia Aramejska: We have seen and do testify that the Father hath sent His Son a Redeemer for the world. Whoever confesseth Jezus to be Son of God, God abideth in him and he abideth in God. (B.A).

Przedstawiłem trzy wersje jednego z najważniejszych wersetów biblijnych, aby wyjaśnić różnicę pomiędzy słowem Zbawiciel (Saviour), a Odkupiciel (Redeemer), w wersji polskiej i angielskiej. W angielskiej wersji aramejskiej słowo Zbawiciel jest wyrażone słowem Redeemer = Odkupiciel. Pan Jezus posługiwał się językiem aramejskim, a nie greckim, z którego robione są przekłady na inne języki: angielki czy polski.

Jakie ma to znaczenie dla nas? Czy Pan Jezus jest Zbawicielem czy Odkupicielem?

Tylko w języku aramejskim mamy słowo Odkupiciel, stąd staje się jasniejsze zrozumienie związku pomiędzy odkupieniem grzechów poprzez śmierć Chrystusa wszystkich potomków Adama i daniem im życia wiecznego. Pan Jezus poprzez śmierć na krzyżu odkupił grzechy całego świata, wszystkich. Ale zbawienie i życie wieczne mają tylko ci, co uwierzą i wyznają, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który umarł za nasze grzechy i dał nam życie wieczne. Jest to najwspaniajszy dar, którego wartość jest trudno określić, bo jest niewymierny.

Odkupienie grzechów nie jest równoznaczne ze zbawieniem i otrzymaniem Życia Wiecznego. Potoczne rozumienie, że Pan Jezus zbawił świat i wszyscy pójdą do nieba, w kontekście tekstu z biblii aramejskiej, nie jest prawdą. Pan Jezus jest Odkupicielem wszystkich, ale Dawcą Zbawienia i Życia tylko tym, którzy w Niego uwierzą.

Grzesznicy, którzy nie wierzą w to, że Pan Jezus jest Synem Bożym, pomimo tego, że Pan Jezus umarł za ich grzechy, nie są zbawieni i Życie Wieczne nie jest im dane. Poniosą drugą śmierć, od której nie mają ratunku.

Jest to wyraźnie powiedziane przez apostoła Jana: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” [Jan 3,16, BT]. Apostoł Jan nie napisał: idź do kościoła, wyspowiadaj się, pokutuj, daj na tacę, a będziesz rozgrzeszony i będziesz mógł przyjąć komunię oraz będziesz miał życie wieczne w niebie. Jeden z papieży, w jedenastym stuleciu, dał rozgrzeszenie tym wszystkim, którzy poszli na wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej. Dawanie rozgrzeszenia przez ludzi jest tradycją kościoła katolickiego, której nie znajdziemy nigdzie w Piśmie Świętym. Pan Jezus już odkupił wszystkie nasze grzechy i do nas należy, aby w Niego wierzyć, aby być zbawionym i mieć Życie Wieczne.

Piotr Chwalisz


Ostatnio dodane
Archiwum
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
bottom of page